24 Eki 2019


İşsizlik maaşı nasıl alınır ?

İşsizlik maaşı almak, devletin işçisine sunduğu birçok haktan biri ancak çoğu kişi değişen mevzuatları takip etmediği için hakları ve yükümlülüklerini bilmiyor. İş sözleşmesi, işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesinde belirtilen şartlarda sona erdirilmiş olan kişiler işsizlik maaşı alabilmek için başvurabiliyor. Aynı şekilde işyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, nedenleriyle işten çıkarılanlar da alabiliyor. İş Sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin sağlık ve zorlayıcı nedenlerle işveren tarafından feshedilmiş olanlar ve iş sözleşmesinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalanlar da hak sahibi. Kendisi ayrılanlardan sadece 4857 sayılı İş Kanununu 24. Maddesi kapsamında ahlak ve iyi niyet kuralları, zorlayıcı nedenler ve sağlık nedenleriyle ayrılanlar işsizlik maaşına başvurabiliyor. 

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan kişilerin ne kadar maaş alacakları ve bu haktan ne kadar süre faydalanabilecekleri ise ne kadar süre çalıştıklarına ve prim ödediklerine bağlı. Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı 180 gün işsizlik maaşı alabiliyor. Aynı şartlarda 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün çalışanlara ise 300 gün süre ile işsizlik maaşı verilmektedir 

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan kişinin alacağı işsizlik maaşı rakamı herkes için değişebilir çünkü kişinin işten ayrılmadan önceki aldığı maaşla ilgilidir. Günlük işsizlik ödeneğinin miktarı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olur ve aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez. Ayrıca işsizlik maaşı alırken kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenler, yakalandıkları takdirde bu haktan süresiz men edilmektedirler.
ÖNCEKİ YAZI
SONRAKİ YAZI

0 yorum: